Dergi Hakkında

Amaç:

trk dergisi uluslararası beşeri bilimler ve sanat alanındaki tüm alt branşlara ait araştırma ve incelemeye dayalı özgün çalışmaları, bilimin evrensel ilke ve değerlerine bağlı bir şekilde yayımlamayı amaçlamaktatır.

Kapsam:
- trk dergisinde beşeri bilimler ve sanat alanlarınınn bütün alt dallarını kapsayan özgün çalışmalara yer verilmektedir.

- trk dergisi beşeri bilimler ve sanat alanlarının tüm alt dallarında haziran ve aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanan uluslararası, bilimsel, hakemli ve elektronik bir dergidir. İhtiyaç duyulduğunda yıl içerisinde özel sayılar da yayımlanabilir.
- trk dergisi'ne gönderilen çalışmalar yayın kurulunca ön incelemeden geçtikten sonra o alanda çalışmaları bulunan en az iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süreyle saklanır. Yayın kurulu dergiye gönderilen makaleleri yayınlayıp yayımlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar iade edilmez. Yayımlanan makalelerin etik, bilim ve hukuk açısından bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları ise dergiye aittir. Yayımlanmış makaleler için telif ücreti ödenmez.
- trk dergisi'nin yayın dili Türkçedir. Ancak yayımlanan makalelerin %30 unu geçmemek şartıyla diğer dillerde de makale yayımlanabilir. Yabancı dilde gönderilen çalışmalar ilgili dilde ve Türkçe ve İngilizce yazılmış özetleriyle birlikte kabul edilir.
- Her bir makale Türkçe/İngilizce 250-300 kelime arasında özet/abstract ve en az beş en çok yedi kelime anahtar sözcük içermelidir.

-TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri kapsamında, trk dergisine 2020 yılından itibaren gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunludur. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için çalışmanın yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle trk dergisine çalışma gönderecek aday yazarların çalışmalarını ilgili kriteri göz önünde bulundurarak düzenlemeleri önemle rica olunur.