Güzel Sanatlar Lisesi Kabak Kemane Ders Kitaplarının İncelenmesi ve Bu Kitaplara Yönelik Kabak Kemane Eğitimcilerinin Görüşleri


Özet Görüntüleme: 98 / PDF İndirme: 58

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10041672

Anahtar Kelimeler:

Güzel Sanatlar Lisesi, Kabak Kemane, Kabak Kemane Eğitimi, Ders Kitapları, Eğitimci Görüşleri

Özet

Araştırma Güzel Sanatlar Lisesi kabak kemane ders kitaplarının incelenmesi ve kabak kemane eğitimcilerinin ders kitaplarına yönelik görüşlerini amaçlamaktadır. Araştırmadaki ders materyallerinin değerlendirilmesi hususunda “ders kitaplarını değerlendirme formu” hazırlanmış ve bu forma göre ders kitaplarının mevcut durumları incelenmiştir. Bu araştırma Milli Eğitim Bakanlığının 2019 yılında yayınladığı Güzel Sanatlar Lisesi “9, 10, 11, 12. sınıf “çalgı eğitimi kemane”, 9, 10. sınıf “çalgı eğitimi yaylı sazlar kemane” adlı ders kitapları ve Güzel Sanatlar Lisesinde ulaşıla bilinen 8 kabak kemane eğitimcisiyle sınırlıdır. Araştırmada, Güzel Sanatlar Lisesi kabak kemane ders kitaplarının incelenmesi açısından doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme sorularının etik onayları alındıktan sonra Güzel Sanatlar Lisesi kabak kemane eğitimcileriyle zoom adlı video konferans platformunda görüşmeler sağlanmıştır. Elde edilen görüşme verileri, içerik analiz yöntemiyle kategorize edilerek tablo ve şekillerle sunulmuştur.

Söz konusu kitapların içeriğinde kullanılan kabak kemane hakkında genel bilgiler, duruş tutuş hakkında bilgiler, teknik bilgiler, usül, metronom süreleri, makam, terminoloji, taksonomi, transpoze, gürlük, nüans terimleri, pozisyon, görsel materyaller ve materyallerin sayı oranları gibi 12 konu başlığı adı altında incelemesi yapılmış ve bu konulara yönelik kabak kemane eğitimcilerinin görüşlerine yer verilmiştir. Bu kapsamda eğitimcilerin, kabak kemane öğretimi sürecinde ders kitaplarını kullanma durumları, bu ders kitaplarının dışında kullandıkları başka kaynaklar, ders kitaplarının içeriğindeki konu bütünlüğü ve ünite sıralaması, görsel materyaller, makam ve usül yapıları, etüt ve eserlerin sıralaması, yay ve süsleme tekniklerinin nota üzerindeki işaretleri, eğitim sürecinde kullandığı akort sistemi, terminoloji, transpoze (göçürme) ve pozisyon bilgisi hakkında görüşlerine yer verilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2023-10-26

Nasıl Atıf Yapılır

YÖNTEM, V. (2023). Güzel Sanatlar Lisesi Kabak Kemane Ders Kitaplarının İncelenmesi ve Bu Kitaplara Yönelik Kabak Kemane Eğitimcilerinin Görüşleri. Trk Dergisi, 4(1), 108–141. https://doi.org/10.5281/zenodo.10041672