Türkçeyi̇ Yabancı Dil Olarak Öğrenen B2 ve C1 Düzeyindeki̇ Öğrencilerin Yazılı Anlatım Metinlerinin Yazım ve Ses Bilgisi̇ Bağlamında Değerlendirilmesi


Özet Görüntüleme: 76 / PDF İndirme: 41

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10449131

Anahtar Kelimeler:

Dil Öğretimi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Ses Bilgisi, Yazım Hataları, Yazma Becerisi

Özet

Dil eğitimi, duygusal ve bilişsel yönünün yanında çok boyutlu yapısıyla araştırmacıların dikkatini çeken konulardan biri olmuştur. Dil eğitimi ile bireyler çeşitli gruplar içinde kendilerini ifade etme ve iletişim kurma imkânına sahip olabilmektedirler. Bu eğitim ise ana dil eğitimi ve yabancı dil eğitimi olarak ikiye ayrılmaktadır. Yabancı dil eğitimi ise bireylerin ana dillerini etkili ve aktif bir şekilde kullanma becerileri ile direkt bağlantılıdır. Yabancı bir dil öğrenimi sırasında bireyler ana dili öğrenme sürecini hatırlamakta ve bu süreçteki teknikleri kullanmaktadırlar. Dolayısıyla bu durum Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretiminde detaylı bir planlama ve analiz yapılmasına ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Dil öğreniminde faydalanılan yazma etkinlikleri, öğrencilerin öz iletişimlerinin geliştirilmesinde önemli bir uygulamadır. Öğrencilerin bu beceride yazdıkları metinler aynı zamanda bilinen kelime bilgisinin hacmini de göstermektedir. Dil öğrenim becerisinin ilerleme kaydetmesinde yazma etkinliklerindeki bulgular araştırmacılara ve araştırmanın nitel boyutuna önemli bir katkı sağlamaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğrenciler üzerinde uygulanan yazma etkinliklerinin değerlendirilmesi, yanlış kullanımlarının analiz edilmesi ve bu alanda çalışma yapan ya da yapacak olan araştırmacılara alternatif sağlayacaktır.

Bu araştırmada Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretilmesi sürecinde öğrencilerin yazılı anlatım derslerinde yaptıkları yazma metinlerinden hareketle yazım ve ses bilgisi hatalarının tespiti amaçlanmıştır. Araştırmada Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi(TÖMER)’nde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen kırk(40) adet yabancı uyruklu öğrenci esas alınmıştır. Bu öğrenciler kendi seviyeleri içinde random yöntemiyle seçilmiştir. Veri grubunda yer alan öğrencilerin ana dilleri; Arapça, Rusça, Kazakça, Türkmence ve Fransızca’dır.  Yazma etkinliklerinde öğreticinin öğrenciye yönelttiği sorulara verdiği yazılı metin cevaplarından yararlanılmıştır. B2 ve C1 düzeylerinde belirlenen öğrencilerin yazdığı Türkçe metinler, yazım ve ses bilgisine dair yapılan hatalar açısından yanlış çözümlemesi yaklaşımına göre değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. Araştırmanın amacı, B2 ve C1 düzeylerindeki öğrencilerin yazılı anlatım örneklerinden yola çıkarak daha çok hangi yazım ve ses bilgisi yanlışlarını yaptıklarını belirlemek ve elde edilen bulgulardan hareketle önerilerde bulunularak alana katkı sağlamaktır.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-01

Nasıl Atıf Yapılır

KALEMCİ, M., & DURAN, H. G. (2024). Türkçeyi̇ Yabancı Dil Olarak Öğrenen B2 ve C1 Düzeyindeki̇ Öğrencilerin Yazılı Anlatım Metinlerinin Yazım ve Ses Bilgisi̇ Bağlamında Değerlendirilmesi. Trk Dergisi, 4(2). https://doi.org/10.5281/zenodo.10449131