Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Türkçe Yaşamak Seti (A1, A2) Kültür Aktarımı Açısından Değerlendirilmesi


Özet Görüntüleme: 25 / PDF İndirme: 29

Yazarlar

  • Bilge TOMBAK ANADOLU KALKINMA VAKFI ORTAOKULU

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12637554

Anahtar Kelimeler:

Kültür Aktarımı, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Dil, Temel Düzey(A1,A2)

Özet

Köklü bir geçmişe sahip Türk milleti, oluşturduğu dil sayesinde birçok eser meydana getirmiştir. Bu eserlerin içindeki kültürel unsurlar dilin en önemli varlıklarıdır. Dil öğretiminde kitaplar önemli bir yere sahiptir. Gelişen teknoloji ile yabancı dil öğrenimi ihtiyacı günden güne artmaktadır. Bu sebeple yabancı dil öğretiminde kitaplar önemli bir yere sahiptir, aynı zamanda hedef dili öğrenirken o dilin kültür aktarımı da dili öğrenmek kadar önem teşkil etmektedir. Bu bağlamda da yabancılara Türkçe öğretimi için kurumlar tarafından birçok kitap kaleme alınmıştır. Bu çalışmada Türkçe Yaşamak (A1, A2) ders kitabı seti kültür aktarımı bakımından incelenmiştir. Araştırma yöntemi nitel araştırma yöntemi olan doküman analizi ile belirlenmiştir. Verilerin çözümlenmesi ise betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Türkçe öğretiminde kullanılan Türkçe Yaşamak Seti (A1 ve A2) kültürel ögeler bakımından A1 seviyesinde 48 öge A2 seviyesinde ise 104 öge tespit edilmiştir. 61 öge ile şehirler ve tarihi yerler başta olmak üzere onu takiben 25 öge sanat, spor ve edebiyat; 18 öge deyim, atasözü ve özlü sözler; 15 öge yemek kültürü; 12 öge inanışlar; 7 öge gelenekler; 7 öge kültürel söyleyişler; 3 öge sosyal yaşam ve diğerleri; 2 öge haberleşme ve ulaşım; 2 öge giyim başlıkları yer almaktadır. Bu başlıklara bakıldığı zaman, bazı başlıklarda çok az ögeye yer verildiği tespit edilmiştir. Ayrıca özellikle şehirler başlığında sık sık aynı şehirlere yer verildiği görülmektedir. Yöresel yemeklerimize de çok az yer verilmiştir. Kültürümüze ait daha fazla ögeye yer verilmesi gerekmektedir. Diğer bir eksiklik de metindeki görsellerin renksiz ve konuyla ilgisiz oluşudur. Verilen görsellerin bağlamla ilgili ve estetik olması gerekmektedir. Tüm bu incelemeler sonucunda ders kitaplarında kültür aktarımıyla ilgili eksiklikler tespit edilmiş ve bunların giderilmesi için önerilerde bulunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2024-07-04

Nasıl Atıf Yapılır

TOMBAK, B. (2024). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Türkçe Yaşamak Seti (A1, A2) Kültür Aktarımı Açısından Değerlendirilmesi. Trk Dergisi, 5(1), 34–53. https://doi.org/10.5281/zenodo.12637554