Geleneksel Koro Eğitiminde Dalcroze Yaklaşım Modeli

Dalcroze Approach Model in Traditional Choral Education


Özet Görüntüleme: 22 / PDF İndirme: 6

Yazarlar

  • Ebru KEMALBAY EREN Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Bestecilik ve Orketra Şefliği Anasanat Dalı

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12637289

Anahtar Kelimeler:

Koro, Çocuk Korosu, Müzik Eğitimi, Dalcroze, Ritmik

Özet

Bireysel ve toplu anlamda öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek, sahne deneyimi kazandırmak ve topluluk bilincini güçlendirmek için önemli disiplinlerden biri olan koro eğitimi, öğrencilerin müzikle olan bağlarını güçlendirmekte ve müzikal kimliğin gelişmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Önceleri yaygın olarak müzisyenlerden oluşan korolar günümüzde farklı meslek grupları ve yaşlarda da büyük ilgi görmektedir. Koro müziğine olan ilginin artması gerek ülkemizde gerekse özellikle Avrupa’da olmak üzere tüm dünya ülkelerinde giderek yaygınlaşmış; bu da ulusal ve uluslararası koro festival ve yarışmalarının çoğalmasını sağlamıştır.

Bu çalışmada sabit oturma düzenindeki geleneksel koro eğitimi ile Dalcroze öğretisi temeli doğrultusunda uygulanan aktif ve hareketli koro çalışmaları karşılaştırılmalı olarak ele alınmıştır. Bu karşılaştırmalarda bahsi geçen yöntemlerin derslerin verimliliğine etkileri, koro tınısındaki etkileri, müzikal ifade ve doğru nefes kullanımına katkıları kapsamında bu iki yaklaşımın olumlu ve olumsuz yönleri incelenmiştir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Orta Öğretim öğrencileriyle 2022-2023 eğitim-öğretim yılında yapılan koro derslerinde bu yaklaşımların etkileri gözlemlenmiştir. Eğitimin birinci döneminde klasik, ikinci döneminde ise Dalcroze öğretisi yaklaşımlarıyla çalışılmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların sonucunda Dalcroze öğretisi anlayışı çerçevesinde öğrencilerin koro dersindeki motivasyon ve konsantrasyonlarının arttığı, derse karşı daha istekli oldukları, çalışma boyunca birbirini daha iyi dinledikleri, şarkı söylerken kendilerini daha iyi ifade ettikleri, doğru duruş ve söyleme pozisyonundaki farkındalıklarının arttığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte koronun tınısında hacim ve derinlik bakımından olumlu değişimler saptanmıştır. Seslerini daha parlak ve etkili olarak kullanmaya başlayan öğrencilerin bu sayede müzikal ifade ve tınısal bakımdan da önemli yol kat etikleri görülmüştür.       

Anahtar Kelimeler: Koro, Çocuk Korosu, Müzik Eğitimi, Dalcroze, Ritmik 

                     

İndir

Yayınlanmış

2024-07-04

Nasıl Atıf Yapılır

KEMALBAY EREN, E. (2024). Geleneksel Koro Eğitiminde Dalcroze Yaklaşım Modeli : Dalcroze Approach Model in Traditional Choral Education. Trk Dergisi, 5(1), 1–21. https://doi.org/10.5281/zenodo.12637289