1940-1942 Yılları Arasında Gazetecilik Dilinde Vecize Kullanımı “Tasvîr-İ Efkâr” Örneği


Özet Görüntüleme: 66 / PDF İndirme: 32

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10449105

Anahtar Kelimeler:

Gazate, Dil, 1940-1942, Tasvir-i Efkar, Vecize

Özet

Dil, sadece milletlerin birbiriyle anlaşmasını sağlayan bir araç değil, aynı zamanda duyguların, düşüncelerin ve fikirlerin aktarılmasında kilit bir role sahiptir. Bu özelliği sayesinde toplumlar arasında iletişim birlikteliği oluşmuş ve insanlar, diğer toplumlardaki bağlarını güçlendirmişlerdir. Duygu ve düşüncelerin ifadesinde dilin yanı sıra iletişim organları da kullanılarak bağlantı kurulmuş; bu süreçte gazeteler, insanların duygu ve düşüncelerini aktarmak için önemli bir araç haline gelmiştir.

Gazetecilik dilinde geçmişten bugüne kadar pek çok konu ve duygu yer almış, bu konular dönemlerle, yöneticilerle, kişilerle ve toplumla bağlantılık göstermiştir. Gazetelerin toplum olaylarına paralel gitmesi, halkın gazeteyi benimsemesi ve okuması için yönlendirici, düşündürücü ve yol gösterici bir konumda olmalarını gerektirmektedir. Bu bağlamda, Tasvîr-i Efkâr gazetesi özellikle 2. Meşrutiyet döneminde, Ebuzziya Tevfik’in yönetimiyle toplumu etkilemeyi başarmış ve statüsünü korumuştur.

Gazetelerin, toplumun ihtiyaçlarına yönelik olarak yazılar kaleme alması önemlidir. Örneğin, 1940-1942 yılları arasında Tasvîr-i Efkâr gazetesinde 2. Dünya Savaşı’nın etkilerine odaklanan yazılar, toplumu yönlendirici ve düşündürücü bir rol üstlenmiştir. Bu dönemde “Vecizeler” başlığı altında sunulan özlü sözler, sadece hikmetli ifadeler değil, aynı zamanda dönemin ihtiyaçlarına uygun olarak toplumu yönlendirici bir işlev görmüştür. Bu köşede toplumsal-sosyal, siyasi-askeri, bireysel, dil ve din konularına odaklanılması, gazetenin çeşitli perspektifleri ele almasını sağlamıştır.  

İndir

Yayınlanmış

2024-01-01

Nasıl Atıf Yapılır

AKKAŞ, Z. (2024). 1940-1942 Yılları Arasında Gazetecilik Dilinde Vecize Kullanımı “Tasvîr-İ Efkâr” Örneği. Trk Dergisi, 4(2). https://doi.org/10.5281/zenodo.10449105