Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Kullanılan Ders Kitaplarındaki Kültür Aktarımı Unsurları: Türkçe Yaşamak Türkçe Ders ve Çalışma Kitabı(B1-B2 Seviyesi)

1.7 Türkçe Yaşamak Türkçe Öğretimi Setinde Kültürel Unsurlar


Özet Görüntüleme: 139 / PDF İndirme: 48

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10449156

Anahtar Kelimeler:

Kültür, Türkçenin Türkçe Bilmeyenlere Öğretimi, Ders ve Çalışma Kitapları, Türkçe Yaşamak, Kültürel Unsurlar, Kültür Aktarımı

Özet

ÖZ

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, ana dili Türkçe olmayan kişilere verilen Türkçe eğitimidir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, son yıllarda önem kazanmıştır. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek isteyenler kişilerin sayısı zaman geçtikçe artmaktadır. Bu durum sonucunda da bu alanda yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi konusundaki çalışmalardan biri de kültür aktarımıdır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kültür aktarımı konusu da oldukça mühim bir konudur. Dil öğretimi ve kültür aktarımı eş zamanlı olarak ilerlemelidir. Kültür aktarımı, bir toplumun tüm değerlerinin söylemler ve semboller aracılığıyla gelecek nesillere aktarılmasıdır. Yabancılara Türkçe öğretiminde tek amaç dil bilgisi ve sözcük bilgisi öğretimi değildir, bununla birlikle kültürler arası etkileşim sağlanması da gereklidir. Dil ve kültürün ayrılmaz bir bütün olduğu düşünülürse o dil öğretilirken dili öğretilen ülkenin gelenekleri, görenekleri, sosyal yaşam biçimleri, değerleri, inançları, kültürel unsurları ve benzerleri dil ile birlikte bir bütün halinde verilmelidir. Böylelikle bir dil öğretilirken kültürel aktarım da sağlanarak dil öğretimi sağlamlaştırılır. Dil öğretiminde kullanılan en önemli araçlardan birisi ders kitaplarıdır. Yabancı dil öğretiminde kullanılan ders kitaplarında kültürel unsurların da olması o dilin öğrenimini hem kolaylaştırır hem de öğrenilenleri kalıcı hale getirir. Öğrencinin dilini öğrendiği ülke ile bağını kuvvetlendirir. Bu çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan Türkçe Yaşamak  B1 ve B2 seviyesi ders ve çalışma kitapları ele alınarak doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Kitaplarda kültürel unsurların miktarı saptanmaya çalışılmıştır. Türkçe Yaşamak ders ve çalışma kitaplarında toplamda 39 asıl kültür unsuru incelenmiştir ve 412 adet asıl kültür unsuruna ulaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-01

Nasıl Atıf Yapılır

ÇAKMAK, D., ŞEN, İrem, & ÇAKIR, M. T. (2024). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Kullanılan Ders Kitaplarındaki Kültür Aktarımı Unsurları: Türkçe Yaşamak Türkçe Ders ve Çalışma Kitabı(B1-B2 Seviyesi): 1.7 Türkçe Yaşamak Türkçe Öğretimi Setinde Kültürel Unsurlar. Trk Dergisi, 4(2). https://doi.org/10.5281/zenodo.10449156